รถด่วน.. แต่ไม่ใช่ขบวนสุดท้าย ไม่ต้องใจหาย อีก 15 นาทีก็มา ดื่มน้ำเย็นๆรอขบวนถัดไปยังไหว

รถด่วน.. แต่ไม่ใช่ขบวนสุดท้าย ไม่ต้องใจหาย อีก 15 นาทีก็มา ดื่มน้ำเย็นๆรอขบวนถัดไปยังไหว